පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරයෙන් පසුව ඇද වැටුණු ශී‍්‍ර ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය හෙමි හෙමින් හිස ඔසවමින් සිටී. පසුගිය අපේ‍්‍රල් මාසයේදී 166,975 ක් වූ සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදුවූ ප‍්‍රහාරයෙන් පසුව මැයි මාසයේදී 37,800 දක්වා පහළ බැස්සේය.

එහෙත් ජූලි මාසය වෙද්දී සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම නැවතත් 100,000 සීමාව ඉක්මවා ගිය අතර විවිධ හේතු මත සැප්තැම්බර් මාසයේදී තරමක් පහළ බැස ඇතත් 100,000 සීමාවෙන් ඉහළ පවතී.

අවසන් මාස හයේදී සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම පහත සඳහන් පරිදි වේ.

 

ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක