ඡායාරූප - ළහිරු හර්ෂණ  

ලංකා බැංකුවේ නව සභාපති ලෙස ජනාධිපති නීතීඥ රොනල්ඩ් සී පෙරේරා මහතා තම ධූරයේ රාජකාරි ඇරඹීම කොළඹ පිහිටි ලංකා බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී අද (14) සිදුකෙරිණි.