ජපානයේ ඉටොචු සමාගමට අනුබද්ධිත ක්වන්ටම් ඉන්ටිමේට් ආයතනය  15 වැනි සංවත්සරය සමරමින් හොරණ  රෝහ‍ලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ  වාට්ටු අංක 8 ප්‍රතිසංස්කරණය කළේය .

 ප්‍රතිසංස්කරණය අවසානයේදී   සංඝයාවහන්සේ 50 නමක් උදෙසා සාංඝික දානයක්ද පිරිනැමීය

සේවකයින්  සහ ඔවුනගේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් බහුවිධ සායනයක් ද  ලබන 26 වැනි දා පැවැත්වේ

 ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජ කිහිපයක් ඊට එක් වෙයි

DSC_0077 DSC_0098 DSC_0128 DSC_0142 DSC_0274 DSC_0302 DSC_0368 DSC_0375 DSC04685 DSC04705