(ශිරාන් රණසිංහ)
පොල් ගස් විනාශය නිසා වසරකට පොල්ගෙඩි මිලියන 1000ක පමණ හිගයක් මතුව ඇතැයි පොල් කර්මාන්තය සුරැකීමේ සංවිධාන එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු නාමල් කරුණාරත්න මහතා පැවසීය.

පසුගිය කාලයේ ඇති වු පොල් හිඟය මගහරවා ගැනීමට පොල් ආනයනය කිරීමට සිදු වු බවත් මේ වනවිට  රටට වාර්ෂිකව පොල්ගෙඩි මිලියන 3700 ක් අවශ්‍ය වුවද රටේ ඵලදාව මිලියන 2700 ක් පමණ බවද ඒ මහතා කියා සිටියේය.


පොල් ගසත් කොස්, දෙල් සහ තල් මෙන් කපා දැමීම තහනම් කරමින්  ගස් හෙලීමේ පනතට ඇතුළත් කරන ලෙසද එම එකමුතුව වැවලි කර්මාන්ත ඇමති නවින් දිසානායක මහතාගෙන් ඉල්ලා තිබේ.