බි‍්‍රතාන්‍යය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ශක්තිමත් ආර්ථික සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීමට කාලය පැමිණ ඇතැයි ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා බි‍්‍රතාන්‍යය පාර්ලිමෙන්තු මන්තිී‍්‍ර පිරිසක් සමග එරට පැවති හමුවකදී පැවැසීය. ශ්‍රී ලංකාවේ දැනටමත් බි‍්‍රතාන්‍යය සමාගම් කිහිපයක් ඖෂධ,ඉදිකිරීම් ආදී ක්ෂේත‍්‍ර සම්බන්ධව කටයුතු කරන බවත් ඒවාට අමතරව තොරතුරු තාක්ෂණ,අධ්‍යාපන හා නිෂ්පාදන ක්ෂේත‍්‍ර හා සම්බන්ධ වීමට බි‍්‍රතාන්‍යයට ආරාධනා කරන බවත් ඔහු කීය.