රෝයල් ෆර්න්වුඩ් පෝර්සිලේන් ලිමිටඩ් සමාගම ඉතාමත් හුරුබුහුටි සහ වැදගත් ඉංජිනේරුමය උපාංගයක් ලෙස නවසීලන්තයේ රැකෝන් ලිමිටඩ් සමාගම සඳහා හීටර් ඉන්සියුලේටරයක් පසුගියදා නිෂ්පාදනය කළේය. රැකෝන් ලිමිටඩ් යනු ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම සංඛ්‍යාත පාලන විසඳුම් නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය කරමින් සබඳතා සහ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළින්ම වැජඹෙන ගෝලීය ඉහළ තාක්ෂණික ආයතනයකි. රෝයල් ෆර්න්වුඩ් විසින් නිෂ්පාදනය කර තිබෙන මෙම හීටර් ඉන්සියුලේටරය උෂ්ණත්ව කුහර තුළ භාවිත කරන අතර එය සෙල්සියස් අංශක ඍණ 60 සිට සෙල්සියස් අංශක 120ක් දක්වා භාවිත කළ හැකි අතර එය රත්කරනු ලබන්නේ තෙකලා විදුලි බලයෙනි. ඉතාමත් තදින් රත්වීම සිදුවන උපකරණවල හීටර් කොයිල් එක රැඳවීම සඳහා මෙම හීටර් ඉන්සියුලේටරය භාවිත කරයි.

රෝයල් ෆර්න්වුඩ් පෝසිලේන් ලිමිටඩ් සමාගම මෙම හීටර් ඉන්සියුලේටරය හඳුන්වාදීමත් සමග පෝසිලේන් පිඟන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ සිට පෝසිලේන් ආශ්‍රිත සියලුම නිෂ්පාදන සිදුකරන සමාගමක් බවට පරිවර්තනය වී තිබේ. සමාගමේ නිෂ්පාදන ධාරිතාව වර්ධනය කරගැනීමට තිබෙන හැකියාව තුළින් මෙම පරිවර්තනයට මග පෑදී තිබෙන අතර ඕනෑම පෝසිලේන් නිෂ්පාදනයක සිට පෝසිලේන් අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම දක්වා මේ තුළින් සමාගමේ ධාරිතාව වර්ධනය වී තිබේ.

“නව නිෂ්පාදන සිදුකිරීමට නැවුම් අවස්ථා සහ නව්‍ය ක්‍රමවේද පිළිබඳව නිරන්තර අවධානයෙන් සිටින ආයතනයක් ලෙස මෙම උපකරණය වෙළෙඳපොළට හඳුන්වාදීමට හැකිවීම පිළිබඳව අපි ඉතාමත් සතුටු වෙනවා.” යනුවෙන් මෙම නිෂ්පාදනය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් රෝයල් ෆර්න්වුඩ් පෝසිලේන් ලිමිටඩ් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, යොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේය.