යාපනය අර්ධද්වීපයේ දකුණු ඉන්දියා සමාගම් කීපයක්ද ඇතුළුව සමාගම් 30ක් පමණ ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව යාපනයේ වෙළඳ හා කර්මාන්ත සංගමයේ කේ. පූර්ණචන්ද්‍රන් මහතා පවසයි. ලබන ජනවාරියේදී එම ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. යාපනයේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන ඕනෑම අයකුට සිය සංගමයේ සහාය හා උපදෙස් දෙන බව හෙතෙම කියයි.