හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා
 
මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීමට සුදුසු කාලය පැමිණ ඇති බව හැඟී ගිය හෙයින් ඉහළ සීමාවේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය පදනම් අංක 25කින් අඩු කිරීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා අද  (4) ප්‍රකාශ කළේය. 

 
දීර්ඝ කාලයක් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දැඩිව පවත්වාගෙන යෑම් ක්‍රමවේදයක් පවත්වාගෙන පැමිණි බවත් මේ වනවිට ලිහිල් කිරීමට දැන් කාලය උදා වී ඇති බැවින් එම තීරණය ගත් බව මහ බැංකු අධිපතිවරයා කීවේය.
 
මේ වසරේ දෙවැනි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ ශ්‍රවණාගාරයේ අද (4) පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දක්වමින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා එම කරුණු කීවේය. 
 
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය අප්‍රේල් 3 වැනිදා රැස් වී පොළී අනුපාත තීරණ ගෙන තිබිණි.
 
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංක මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික කොරිඩෝවේ ඉහළ සීමාව වන නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය පදනම් අංක 25කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබේ. 
 
ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 7.25ක්, නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 8.50ක් සහ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය සියයට 7.50ක් ලෙසත් නොවෙනස්ව පවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කළේය. 
 
උද්ධමනයේ සහ උද්ධමන අපේක්ෂාවල හිතකර වර්ධන තත්ත්ව, ආර්ථිකයට ළඟා විය හැකි උපරිම වර්ධන මට්ටම සහ පවත්නා වර්ධන මට්ටම අතර පරතරය පුළුල් කිරීමට හේතු වූ සාපේක්ෂව අඩු මූර්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිත වර්ධනය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් ඉහත තීරණය ගත් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කළේය. 
 
පසුගිය වසරේදී ආර්ථිකයේ වර්ධන ක්‍රියාකාරීත්වය සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක පැවැතීම, ආහාර උද්ධමනය අඛණ්ඩව අඩුවීම, මේ වසරේ මාර්තු මාසයේදී මතුපිට උද්ධමනය තවදුරටත් මන්දගාමී වීම යනාදි සාර්ව ආර්ථික වර්ධන ද හේතු වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේය.
 
මුදල් ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය මන්දගාමීව පවතින කෙටිකාලීන වර්ධන අපේක්ෂා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහාය වනු ඇතැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරයි.