(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව දිනෙන් දින පහළ යමින් තිබෙන ශ්‍රී ලංකා රුපියල අගෝස්තු මස 09 වැනිදාට පසු අද (7) ඉතා සුළු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය. 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද(07) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයේ විකුණුම් මිල 163.25ක් දක්වා පහත වැටිණි.  ඊයේ (6) මෙතෙක් වාර්තා කළ ඉහළම අගය වාර්තා කරමින් රුපියලේ අගය 163.57ක් දක්වා පහත වැටිණි. 

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (7) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයේ විකුණුම් මිල 163.25ක් ලෙසත් ගැනුම් මිල 159.88 ලෙසත් සටහන්ව තිබිණි. 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඊයේ (6) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අනුව රුපියලට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් මිල 163.57ක් දක්වා ඉහළ ගිය අතර ගැනුම් මිල 160.37ක් ලෙස සටහන් වී තිබිණි.

බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකු අද (7) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව එම බැංකුවලද රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයේ විකුණුම් අගය පසුගිය දිනවලට වඩා අඩු අගයක් පෙන්නුම් කරන ලදි. 

මේ අනුව  රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයේ අගය කොමර්ෂල් බැංකුවේ 163.90ක් ලෙසත්, මහජන බැංකුවේ 164.38ක් ලෙසත්, සම්පත් බැංකුවේ 163.50ක් ලෙසත් සටහන්ව තිබිණි. ලංකා බැංකුව අද (7) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයේ විකුණුම් මිල 163.60ක් ලෙස දැක්විණි. 

කෙසේ නමුත් අසල්වැසි ඉන්දියාවේ රුපියල දිනෙන් දින අඛණ්ඩව වාර්තා ගත ලෙසින් පහළ යමින් තිබේ. ඉන්දීය රුපියල අද (7) තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වූ අතර ඉන්දීය රුපියලට සාපේක්ෂව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ අගය වාර්තාගත ලෙස 72.04ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.