‘කවුරු කොයි විදියට කෑ ගැහුවත් අපි ඉන්දියාවත් එක්ක එට්කා ගිවිසුම දෙසැම්බර් මාසයට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අත්සන් කරනවාමයි. නැත්නම් මේ රට දැන් තියන ණය උගුලෙන් බේරෙන්න අපිට බැහැ‘ යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් පැවසීය.

ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ ‘සියපත් පුබුදුව 2016‘ කුඩා කර්මාන්ත ව්‍යවසාය හිමියන් සඳහා ණය ලබාදීමේ වැඩසටහනට එක්වෙමින් ඔහු එසේ කීවේය. බැංකු සභාපති ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් ද එම අවස්ථාවට එක්වූහ.

webRDS_8921 webRDS_8928