මුලතිව් හා වව්නියා දිස්ත්‍රික්වල රබර් වැවීමට යයි.

එක් දිස්ත්‍රික්කයක හෙක්ටයාර තුන්සීයක් වගා කරන අතර හෙක්ටයාරයකට රුපියල් ලක්ෂ එක හමාරක ආධාරයක් ලබා දෙන බව වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති මහින්ද සමරසිංහ මහතා කියයි.

මෙහි මූලික සාකච්ඡාවක් මුලතිව් දිසාපති කාර්යාලයයේදී අද පැවැත්විණි.

වගාකරුවෝ පනස් දෙනෙක් ද ඊට එක්වූහ.