කොළඹ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතන පරිශ්‍රයේ පිහිටි ‘කලම්බු ඇකඩමි ඔෆ් හොස්පිටැලටි මැනේජ්මන්ට්‘ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සංග්‍රහ කලමනාකරණ පාසලක් ආරම්භ කරයි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ විලියම් ඇන්ග්ලිස් ආයතනය සමග ඒකාබද්ධව ආරම්භ කර ඇති මෙම පාසලේ අධ්‍යාපනය මාලඹේ එස්.එල්.අයි.අයි.ටී පරිශ්‍රයේ වර්ග අඩි 22,00ක ගොඩනැගිල්ලක් ද ඉදිකර ඇත. ආගන්තුක සත්කාරය පිළිබඳව ලොව පිළිගත් උපාධි පාඨමාලාවක් එම ආයතනය පළමු වරට පිරිනමන බව කියයි.