දෙවැනි ජුවාම් පාවුළු පාප්තුමා සාන්තුවරයෙකු ලෙස නම් කිරීමට අවශ්‍ය කරන ‍ දෙවැනි ප්‍රාතිහාර්යය‍ට අනුමැතිය ලැබී ඇත.

වතිකාන ආරං‍චි මාර්ග පවසන අකාරයට කාදිනල්වරුන්ගේ සහ අවසාන වශයෙන්  පළමුවැනි ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමා‍ගේ අනුමැතිය ‍හා අත්සන ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව සියලු තතු ප්‍රසිද්ධ කිරීම කැරෙයි.

ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේ 20 දා හෝ ඊට සමීප දිනයක එතුමා සාන්තුවරයෙකු ලෙස නම් කරනු ඇත.

පෝලන්ත ජාතිකයෙකු වූ දෙවන ජුවාම් පාවුළු පාප්තුමා 1946 වසරේ පුජකවරයකු වී 1958 දී රදගුරුවරයකු වී 1967 දී කාදිනල්වරයෙක් විය.

එතුමා 1978 දී පාප්දූරයට පත්වූ අතර 2005 දී මෙලොවින් සමුගත්තේය.

දෙවැනි ජුවාම් පාවුළු පාප්තුමා භාග්‍යවරයෙකු ලෙස නම් කැරුණේ 2011 වර්ෂයේදීය.

රටවල් 130 ක හා නගර 615 දී තුන්කෝටියකට වැඩි පිරිසක් පෞද්ගලිකව හමුවීම සුළු පටු නොවේ.

එතුමා අතින් භාග්‍යවරයට පත්කළ සංඛ්‍යාව 2000ට වැඩිය. ජුසේ වාස් මුනිතුමා භාග්‍යවරය‍ට එසැවීමට  ශ්‍රී ලංකාවට  ද පැමිණියේය.

මුස්ලිම් පල්ලියකට ඇතුළු වු පළමු පාප්තුමා මෙතුමා වන අතර විශ්ව ලේඛන 14 ක් මෙතුමා අතින් ර‍චනා වී ඇත.