අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ නායකත්වය යටතේ වසර 2022 දී නව ඉන්දියාවක් ගොඩනගන බව භාරතීය ජනතා පක්ෂය අද (9) ප්‍රකාශ කළේය. 


මේ දිනවල පැවැත්වෙන එම පක්ෂයේ ජාතික විධායක රැස්වීමට සමගාමීව අද (9) ඒ වෙනුවෙන් යෝජනාවක් ද සම්මත කර ගත්තේය. 


භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයකු සහ ඉන්දියාවේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා වන රාජ්නාත් සිං ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට අනුව අදාළ යෝජනාව සම්මත කරගෙන තිබේ.


අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ නායකත්වය යටතේ ‘2022 දී නව ඉන්දියාවක්’ යනුවෙන් අදාළ යෝජනාව නම් කරනු ලැබ තිබේ. 


වසර 2022 වනවිට නව ඉන්දියාවක් ගොඩනගන බවත් අද වනවිට විපක්ෂයට නායකයකු හෝ ප්‍රතිපත්තියක් හෝ නැති බවත් අදාළ යෝජනාව සම්මත කරගනිමින් භාරතීය ජනතා පක්ෂය සඳහන් කළේය. දැනට ඉන්දියාවේ සිටින වඩාත් ජනප්‍රියම නායකයා අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි යැයි ද භාරතීය ජනතා පක්ෂය තවදුරටත් සඳහන් කර ඇත. 


භාරතීය ජනතා පක්ෂය පරාජය කිරීමේ විපක්ෂය සැලැස්ම සිහිනයක් පමණක් යැයි ද භාරතීය ජනතා පක්ෂය සඳහන් කළේය. 


පසුගිය වසර හතරක කාලයේදී ආණ්ඩුව සංවර්ධන වැඩ රැසක් සිදු කර ඇතැයි භාරතීය ජනතා පක්ෂය අද (9) සම්මත කරගන්නා ලද යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය ප්‍රකාශ් ජාව්දේකර් පැවැසීය.


“මේ ආණ්ඩුවට දැක්මක්, වුවමනාවක් තිබෙනවා. මේ ආණ්ඩුව ඉදිරිය ගැන හිතනවා. අපේ ආණ්ඩුවට යටතේ අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ නායකත්වය යටතේ අපි 2022 දී අලුත් ඉන්දියාවක් ගොඩනගනවා.  වසර 2022 දී අපි ත්‍රස්තවාදය නැති, ජාතිභේද නැති කුලභේද නැති රටක් බිහි කරනවා. වසර 2022 දී ඉන්දියාවේ හැමෝටම නිවසක් තිබෙනවා. එදාට නිවසක් නැති කවුරුවත් නැහැ” ජාව්දේකර් කීය.  

ද හින්දු අනුග්‍රහයෙනි
055