ජපානයේ කුඩා දිවයිනක් වන ඔකුනොශිමා වෙත ගිය සංචාරිනියක ‘‘හා‘‘ හමුදාවක් විසින් වට කරගනු ලැබුහ.

ඒ ඇය අතවූ ආහාර බෑගය දැකීමෙනි.

මුළු බෑගයම හමුදාව වෙත දුන්නද ඔවුනට එය ප‍්‍රමාණවත් නොවීය.උහු ඇය පසුපසම ආහ.

හමුදාව සටන අත්හැරියේ ඇය දිවයිනෙන් පිටවූ පසුය.

‘‘හා දිවයින‘‘ ලෙස හැදින්වෙන ඔකුනොශිමා දුපත ජපානයට අයත් කුඩා දුපතකි.මෙහි පදිංචිකරුවෝ හාවෝය.

මෙම දිවයින දෙවන ලෝක යුධ සමයේදී ජපානය අතිශය රහසිගත හමුදා මෙහෙයුම් සැළසුම් කිරීමට හා අවි නිපදවීමට භාවිතා කර ඇතැයි සදහන්ය.මෙම අවි අතර රසායනික අවිද තිබී ඇතැයි පැවසෙන අතර ඒවා අත්හදා බැලීම සදහා යොදාගනු ලැබ ඇත්තේ හාවන් බවද දැන් දුපත අරක්ගෙන සිටින්නේ ඔවුන්ගෙන් පැවත එන්නන් බවද පැවසේ.

දැන් නම් දුපතේ අවි අත්හදා බැලීම් සිදුනොකෙරේ.ඒ වෙනුවට එය සිය ගණනක් හාවන්ට නිවහන වී ඇත.

මේ හාවුන් දැකීමට සංචාරකයින් විශාල වශයෙන් දුපතට පැමිණේ.මෙම සතුන් අප දන්නා පිරිදි මිනිසුන් දුටු විට බියපත්වී පැන දුවන්නේ නැති අතර ඔවුන්ගේ එකම අරමුණ සුරතල් වී හෝ තම කුසට යමක් ලබා ගැනීමය.