උතුරු ඉන්දියාවේ  බොහෝ ප්‍රදේශවල තද වැසි සහ හිම කුණාටු ඇති වී ඇති අතර සාමාන්‍ය  ජීවිතයට බාධා එල්ල වී ඇති බව වාර්තා වේ.

කාශ්මීරය, ජම්මු-ශ්‍රීනගර් ජාතික මහාමාර්ගය අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් දෙවන දිනයේද  වසා තබා ඇත.

ජම්මු-ශ්‍රීනගර් ජාතික මහාමාර්ගයෙහි ජාවාහාර් උමං මාර්ගයේ හිම පතනයෙන්  දස දෙනෙක් සිරවී ඇති බව වාර්තා වේ.  

ඉදිරි පැය 24 තුළ ජම්මු හා කාශ්මීර් ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක 22 න් 16 ක ජනතාවට ප්වේසම්කාරී වන ලෙස  අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති අතර  දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක පාසල් වසා දමා ඇත. 

හිමාලය අවට ප්‍රෙද්ශය දැඩි හිම පතනයක් ඇති වී ඇති බවත්  දිල්ලි සහ ඒ අවට  ප්‍රදේශවලට ද සුළං හා වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඊයේ පස්වරු 6 සිට 8.45 දක්වා ගමන් ගැනීමට නියමිත වූ ගුවන් ගමන් 38 ක් වෙනත් ගුවන් තොටුපළවල් වෙත යොමු කරවා ඇත.

ඊයේ රාත්‍රියේ ප්‍ර දේශ තුනක ඇතිවූ හදිසි කුණාටුවකින්  20 දෙනෙක් තුවාල ලබා ඇති අතර නිවාස 24 කට හානි සිදුවී ඇත. 

(63226)