හැකර් ප්‍රහාරයක් එල්ලවී ඇතැයි ලකුණු පළව ඇති නිසාවෙන් වහාම තම තමන්ගේ මුරපද වෙනස් කරන්නැයි ගූගල් සමාගම එහි පරිශීලකයින්ට දැනුම් දී තිබේ.

රුසියාවේ ‘‘බිට් කොයින්‘‘ හෙවත් අන්තර්ජාලය පාදක කරගත් විනිමය සේවාවක ලියාපදිංචිව සිටි පරිශීලකයින් දහස් ගණනකගේ ගූගල් ගිණුම් වල මුරපද ආදී තොරතුරු ප්‍රකට වෙබ්අඩවියක පළ කර තිබී හමුවීමත් සමග ගූගල් සමාගම මෙසේ මුරපද වෙනස් කරන්නැයි නිවේදනය කර ඇත.

වාර්තා වන ආකාරයට හැකර්වරුන් ගූගල් සේවාවන් වන ජීමේල්,ගූගල් ඩ්‍රයිව් වැනි සේවාවන් පරිහරණය කරන්නවුන් ලක්ෂ 10 කගේ පමණ තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

හැකර් ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇත්තේ කවුරුන්දැයි මෙතෙක් අනාවරණය කරගෙන නොමැත.

ගූගල් සමාගම පවසන්නේ හැකර් ප්‍රහාරය තම සමාගමේ පරිගණක ජාලයට එල්ලවූවක් නොවන බවයි.බොහෝ විට සිදුවන්නට ඇත්තේ මෙම තොරතුරු අනාවරණයව තිබෙන පුද්ගලයින් ලියාපදිංචිව සිටි වෙබ් අඩවියකට ඇතුල්වී ඇති හැකර්වරුන්, එහි තිබූ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කිරීම බව  සමාගමේ අදහසයි.

හැකර් ප්‍රහාරයට හසුව ඇති පරිශීලකයින් කවුරුන් දැයි ගූගල් සමාගම හඳුනාගෙන තිබෙන අතර ඔවුන්ගේ නම් මේ වන විට ප්‍රසිද්ධ කර තිබේ.

තම ගිණුමේ සුරක්ෂිත භාවය සදහා මුරපදයක පිහිට ලබා ගන්නවාට අමතරව සමාගම පිරිනමන විශේෂ ආරක්ෂක විධිවිධානයන් භාවිතා කරන්නැයි ගූගල් සමාගම එහි පරිශීලකයින් වෙත දැනුම් දේ.