බල්ලෙකු සිංහයෙකු කරන්නට තැත් කළ සත්වෝද්‍යානයක් ගැන චීනයේ හේනාන් ප‍්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

ටිබෙට් මැස්ටිෆ් වර්ගයට අයත් බල්ලෙකු කූඩු කර ඇති සත්ත්වොද්‍යාන බළධාරීන් කූඩුව ඉදිරිපසින් වූ පුවරුවේ සදහන් කර ඇත්තේ ‘‘මේ සිටින්නේ අපි‍්‍රකා සිංහයා යනුවෙනි.’

බළධාරීන් අපේක්ෂා කළ පරිදි රැවටු සත්ත්වෝද්‍යානය නැරඹිමට පැමිණි පිරිස නම් නොවේ.අවසන ඔවුන් සියල්ල කර ඇත්තේ තමන් සත්ත්වෝද්‍යානයට ඇතුළු වීමේදී ගෙවූ මුදල ඉල්ලා සිටීමයි.මේ කලබලය අතරතුර සිංහයා ‘‘බුරන්නට’’ පටන් ගැනීම නිසා සත්ත්වෝද්‍යාන බළධාරීන්ට තම මුදල් ගරා ගැනීමේ සැළසුම හකුළා ගැනීමට සිදුව තිබේ.

ලැජ්ජාව වසා ගැනීමට බළධාරීන් ප‍්‍රාදේශීය පුවත්පතකට පවසා තිබෙන්නේ සිංහයින් ප‍්‍රජනන කටයුතු සදහා වෙනත් සත්වෝද්‍යානයකට රගෙන ගොස් ඇති බවයි.සිංහයා බල්ලෙකු වී පැමිණියේ කෙසේද යන්න විමසු විට එයට දීමට පිළිතුරක් නම් ඔවුනට තිබී නැත.