දෙවන ලෝක යුද්ධය සමයේ සිට රහසක්ව පවත්වා ගෙන ආ කොකා කෝලා ආයතනයේ රහස් වට්ටෝරුව ඊබේ වෙබ් අඩවියේ විකිණීමට දමා තිබිණි.

චැතනූගා නැමති රසයනාගාරයේ ලිපි ගොනුවක් සමග තිබී මෙම  වට්ටෝරුව සොයාගෙන ඇත.

එයට ගැනුම්කරුවෙකු හමුවිය. ගැනුම්කරුවා වයස අවුරුදු 15ක ළමයෙකි.   ඔහු දින තුනක් ඇතුළත ඩොලර් මිලියන 15.19 (රුපියල් මිලියන 1944.32) ගෙවා වේගජොර්ජියා වල පරණ බඩු වෙළෙන්දෙකු වන ක්ලිෆ් ක්ලූගෙන් මෙය ලබා ගතයුතුව තිබිණි.

මෙම ලිපිය වෙන්දේසියට දමා තිබුණේ ඩොලර් මිලියන 5ක (රුපියල් මිලියන  640) මිලකට බවත් ළමයා මෙය අරන් තිබුනේ එකවර මුදල් ගෙවා භාණ්ඩය ගැනීම‍‍ට තිබු අවස්ථාවෙන් වන අතර එහි මිල මිලියන 15ක් වේ.

ඊබේ වෙබ් අඩවියේ ගනුදෙනු නීති වලට අනුව භාණ්ඩයක් ඉල්ලූම් කර දින තුනක් යන තුරු ගැනුම්කරු සදහා භාණ්ඩය ලබා ගැනීම සදහා ඉඩ ප්‍රස්ථාව ඇත.

අද වන විට එම දින තුන ඉක්ම ගොස් හමාරය. ගැනුම්කරුවාගෙන් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොමැත.