මිනිස් අණට අනුව සලබයෙකු පියාසර කරවිය හැකි ක්‍රමයක් නිර්මාණය කිරීමට ඇමරිකාවේ කැලිෆෝර්නියා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයෝ කටයුතු කරමින් සිටිති.

මෙහි අරමුණ මිනිසාට යෑමට අපහසු ස්ථාන වලට සලබයින් පියාසර ‘‘කරවා‘‘එම ස්ථාන වල තොරතුරු ලබා ගැනීමයි.

මෙම ක්‍රමවේදය සාර්ථක වන්නේ නම් ආපදා අවස්ථාවකදී විපතට පත්ව සිටින්නවුන් සොයාගැනීම වැනි කටයුතු සදහා මෙය භාවිතා කළ හැකිවනු ඇතැයි පර්යේෂකයෝ කියති.

මේ සදහා මුලින්ම සලබයින් අත්තටු සළන රටාවන් ඔවුන් අධ්‍යයන කර ඇත.එහිදී එක් එක් රටාවන්ට අනුව චලනය වන මාංශ පේෂී පිළිබදව වඩාත් අවධානය යොමු කළ බව පර්යේෂක පිරිස පවසති.

මෙසේ චලනය වන මාංශ පේෂීන් සම්බන්ධ තොරතුරු සලබයාගේ තටු වලට සවිකළ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ආධාරයෙන් ලබාගෙන ඇති ඔවුන් දැන් කරන්නට සැරසෙන්නේ පිටතින් ලබාදෙන සංඥාවක් මගින් සලබයින්ගේ තටු සැළීමට බලපාන මාංශ පේෂීන් සක්‍රීය කරවිය හැකිදැයි සොයාබැලීමටය.

පර්යේෂණය සාර්ථක වුවහොත් මිනිස් අණ පරිදි සලබයෙකු පියාසර කරවිය හැකි වනු ඇතැයි ඔවුහු කියති.

ඒ අනුව එම සලබයින්ට කැමරා වැනි ආම්පන සවිකිරීමටද ඔවුහු අපේක්ෂාවෙන් සිටිති.

මෙම පර්යේෂණය කිසිසේත් සතුන්ට හිංසා දැනවීමේ අරමුණක් ඇතිව නොකරන බවටද පර්යේෂක පිරිස සහතික වෙති.

මිනිස් වර්ගයාගේ හිතසුව පිණිසම මෙය කරන බව ඔවුහු කියති.

1408650359970_wps_1_North_Carolina_State_Univ