පාරේ සිටි සිව්පා සගයකු සම්භාහනය කරනා වඳුරන් පිරිසක් වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පී සිරිල් රුඔසෝගේ කැමරාවේ සටහන් වූයේ මෙසේය.ඡායාරූප ගෙන ඇත්තේ ඉන්දියාවේදීය.

සම්භාහනය අවසන තම තමන්ගේ ශරීර සුවතාවය ගැන සොයාබැලු වඳුරු රෑනේ ඡායාරූපද පහත වේ.