ශී‍්‍ර ලංකාවේ මසකට අධි සුඛෝපභෝගී රථවාහන 50 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලියාපදිංචි කෙරෙන බව මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමෙන්තුවේ නවතම සංඛ්‍යාලේඛණ පෙන්වා දේ.

ලියාපදිංචි කෙරෙන සුඛෝපභෝගී රථවාහන අතුරින් බහුතරය බී.එම්.ඩබ්ලිව් හා ජගුවර් යන වර්ග වලට අයත් ඒවා බව සදහන්ය.

බදු සහන හා වෙනත් අවසරයන් යටතේ ගෙන්වූ සුඛෝපභෝගී රථවාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු වලින් ගතවූ මාස 6 ක කාලයේදී මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමෙන්තුව රුපියල් බිලියන 2.44 ක මුදලක් උපයාගෙන තිබේ.

රථවාහන ආනයනය කිරීමේදී අධික බදු මුදලකට යටත් වීමට සිදුවුවද ශී‍්‍ර ලංකාවේ සුඛෝපභෝගී රථවාහන වෙළදපොල ක‍්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින බව දැකගත හැකිය.