සෞදි අරාබියේ දමාම් මධ්‍යස්ථානයේ  ජුනි 5 වැනිදා පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 5 දක්වා දමාම් වෙරළාසන්න ප්‍රදේශයේ පිහිටි “මුන්තජා අල් බහ්රි” ජල ක්‍රීඩා සහ උත්සව මණ්ඩපයේදී ශ්‍රි  ලංකා සුහද හමුවක්  පවත්වන බව සංවිධායක මණ්ඩලය පවසයි.

නොමිලේ පැවැත්වෙන මෙම හමුවේ සදහා විශේෂ වෛද්‍ය සායනයක් , විවිධ තරඟ ඉසව් ජල ක්‍රීඩා  සහ විනෝදාත්මක වැඩසටහන් කිහිපයකින්ම සමන්විත වන අතර සහභාගිවන අයට වටිනා ත්‍යාගද ඇතුළත්  බවත් ආහාර පාන ප්‍රවාහන  පහසුකම් ද  නොමිලේ සපයන බවත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් හට පමණක් සහභාගි විය හැකි සැම වසරක් පාසාම පවත්වන මෙම සංස්කෘතිකමය වැඩසටහනට සහබාගි වන ලෙස සියලු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවට ආරාධනා කරන බව සංවිධායකයෝ කියති.

වැඩිදුර තොරතුරු පහත දුරකථන අංක වලින් දැන ගත හැක

0508832671 / 0558261260 ...