ඉවතලන සිගරට් කොට යොදාගෙන ආරෝපණ ගබඩා කර තබා ගත හැකි ක්‍රමයක් සොයාගත හැකිවුණු බව දකුණු කොරියා පර්යේෂක පිරිසක් පවසති.

ඉලෙක්ට්‍රෝනික ක්ෂේත්‍රයේ දැනට භාවිතයේ ඇති සුපිරි - ධාරිත්‍රක නම් ආරෝපණ තාවකාලිකව ගබඩා කර තබා ගන්නා උපාංගයේ කාර්යක්ෂමතාව මෙන්ම එහිි ගබඩා කර තබාගන්නා ආරෝපණ ප්‍රමාණය මෙම ක්‍රමයෙන් වැඩිදියුණු කරගත හැකියැයිද ඔවුහු කියති.

මෙම ධාරිත්‍රක වල ආරෝපණ ගබඩා කර ගැනීමට දැනට යොදාගැනෙන්නේ කාබන් ස්ථරයකි.

පර්යේෂක පිරිස පවසන ආකාරයට සිගරට් කොට විශේෂ දහනයකට ලක්කර කාබන් වලටත් වඩා ආරෝපණ ගබඩා කර ගත හැකි සුවිශේෂ සංයෝගයක් බවට පත්කර ගැනීමට පිළිවන.

සුපිරි ධාරිත්‍රකයක කාර්යක්ෂමතාවයේ හා ආරෝපණ ගබඩා කර තබාගැනීමේ රහස ඇත්තේ එහි පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ ප්‍රමාණය මතය.

මෙම නව සංයෝගය එකී පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය දෙගුණ තෙගුණ කරවීමේ සමත් බව සඳහන්ය.

වසරකදී ලොව පුරා සිගරට් කොට ටොන් ලක්ෂ 8 ක පමණ ප්‍රමාණයක් මාර්ග වලට විසිකර දැමෙන බව සොයාගෙන ඇත.