චාවේස්ගේ අභාවය සැලවීමෙන් ශෝකය වාවා ගනු නොහැකිව හඬා වැළපෙන වෙනිසියුලාවේ කැරකස් අගනුවර වැසියෝ පිරිසක් (ඉහළ)  සහ චාවේස්ගේ 14 වසරක පාලනය අවසන් වූයේ යැයි පී‍්‍රතිඝෝෂා කරන ඇමෙරිකාවේ ෆ්ලොරීඩා ජනපදයේ ජීවත්වන වෙනිසියුලා විපක්ෂ කි‍්‍රයාකාරීහු පිරිසක්. (පහළ)