ෆ‍්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්ගේ පාප් පදවියට වසරක් සපිරීම නිමිත්තෙන් වතිකාන රාජ්‍යය ටංකනයයෙන් නිකුත් කළ සමරු කාසිය ලොකු වරැද්දක් සොයා ගැනීමත් සමග එම කාසිය අළෙවි කිරීම නතර කළේය.

එම කාසියේ අකුරක වැරැද්දක් නිසා මේ ප්‍රශ්නය ඇති විය.

පාප්තුමන්ගේ මහුණ එක් පසෙකත් ජේසු තුමාගු උද්දෘතයකුත් එම කාසියේ අනෙක් පැත්තේ සහන් වේ රන්,රිදී ඇතුළු ලෝහ මිශ්‍රණයකින් යුතු මේ කාසිය පසුගිය 8 වැනිදා නිකුත් කරන විට කිසිවකුත් එහි වරද දැක නැත.

වැරැද්ද සිදු වී ඇත්තේ ‘jesus‘ යන වචනය වෙනුවට ‘Lesus‘යන වචනය මුද්‍රණය වී තිබීමයි.ජේසුතුමන්ගේ නමේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන විට යොදා ගන්නා ‘ජීසීස් ‘පදයේ ජේ අකුර වෙන්වට ‘එල් ‘අකුර ඉංග්‍රීසියෙන් මුද්‍රණ දෝෂයකින් අතුල්ව තිබීමයි.

මේ පදක්කම නැවත එකතු කරන විටත් පදක්කම් 4ක් විකිණි තිබිණි.එම පදක්කම් අනාගතයේදී අධික මිලකට අළෙවි වේ.