වැසිකිළි තේමාව කර ගත් අවන්හලක් චීනයේ ෂෙන් ෂෙන් ප‍්‍රාන්තයේ විවෘත කර තිබේ. අවන්හලට ඇතුළුවූ විට වැසිකිළියකට ඇතුළුවූවා සේ හැඟීමක්, නව අවන්හල් අත්දැකීමක් සෑම දෙනෙක්ටම ඇති කර වීම ඔවුන්ගේ අරමුණයි.

අවන්හලේ බිත්තිවල වතුර කරාම සවි කර, ආසන සඳහා මුත‍්‍රා පොච්චි සවි කර ඇත. මෙහි ආහාර පිළිගන්වන බඳුන්, පිඟන්, ආසන මත තබා ඇති කොට්ට පමණක් නොව ආහාර වල හැඩය, පාට ආදි සියළුම දේ වැසිකිලියක තිබෙන දේවල් හා සමානව නිර්මාණය කර ඇත. දුඹුරු පාට, කැරළි සහිත අයිස් කී‍්‍රම් මෙහි ඇති විශේෂ ආහාරයකි.

පෙනුමෙන් අපි‍්‍රයජනක හැඟීමක් ඇති කළත් මෙහි රාති‍්‍ර ආහාර වේලක් ගන්නකු නැවත මෙම අවන්හල සොයා ඒමට තරම් එහි ආහාර පාන ඉතා ප‍්‍රනීත බව සඳහන්ය.මේ ජාතියේ මුල්ම වැසිකිළි අවන්හල තායිවානයේ විවෘත කළේය.ඉන් පසු  එවැනි අවන්හල්  තායිවානය හා  හොංකොං නුවරද  වීවෘත කැරිණි.