ලොව විශාලතම මිරිදිය මත්ස්‍යයා වන ඇරපයිමා වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇතැයි සත්ත්වවේදීහු කියති. ඇමර්සන් ගංඟාව සිය වාසභූමිය කරගත් ඇරපයිමා හොඳින් වැඩුණු විට කිලෝ 180ක් පමණ බරැතිය. දිග මිටර තුනකි. වාතය උරා ගැනීමට දිය මතුපිටට පැමිණ විනාඩි 10-15ක් පමණ සිටීම හේතුවෙන් මේ මසුන් අල්ලා ගැනීම ධීවරයන්ට පහසු කාර්යයකි.

ඇමෙරිකාවේ වර්ජිනියා ටෙක්ස් හි ආචාර්ය ලියන්ඩ්‍රෝ ක්‍රාන්ටෙලෝ පවසන්නේ පහළ ඇමර්සන් කලාපයේ මේ මසුන් දැනට කොපමණ සංඛ්‍යාවක් සිටින්නේ ද යන්න පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් අරඹා ඇති බවයි. එය සිදුකරන්නේ ද ජලය මතුපිටට පැමිණ විට ගණනය කිරීමෙනි.

Arapaima 1