විල්නියස්හිදීය (රොයිටර්)

මගීන් 335 දෙනකු රැගත් ලිතුවේනියානු ධජය සහිත නෞකාවක් බෝල්ටික් මුහුද මැද නැවැතී ඇතැයි ද එහි සිටින මගීන්ට කිසිදු හානියක් නැතැයි ද නෞකාව අයත් සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.

තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා නෞකාව මුහුද මැද නැවැතී ඇති බවත් එහි සිටින කිසිවකුටත් හානියක් නැති බවත් නෞකාව අයත් ඩී.එෆ්.ඩී.එස්. සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය. එම සමාගම ඩෙන්මාර්කයට අයත් සමාගමකි.

“දෙදරීමක් තිබෙනවා. දුමක් ද තිබෙනවා. එහෙත් කිසිදු ගින්නක් නැහැ. මගීන්ට කිසිදු හානියක් නැහැ” යැයි එම ප්‍රකාශකයා කීය. කෙසේ නමුත් නෞකාවේ ගින්නක් ඇතැයි ලිතුවේනියානු හමුදා ඊට පෙර වාර්තා කළේය. නෞකාව වරායක් වෙත ඇදගෙන යෑමට සිදුවන බව ද එම ප්‍රකාශකයා කීය.

කෙසේ වෙතත් මගීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් කිසිදු පාර්ශ්වයකින් ප්‍රකාශයට පත්ව නොතිබිණි.

මෙම නෞකාව ජර්මනියේ කීල් වරායේ සිට ලිතුවේනියාවේ ක්ලයිපෙඩා වරාය වෙත ගමන් කරමින් තිබියදී නෞකාවේ එලෙස තාක්ෂණික දෝෂයක් හටගෙන ඇත.

නෞකාවේ ගින්නක් ඇති වූ බවත් එය නිවා දැමීමට හැකි බවත් සඳහන් කළ ලිතුවේනියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නාවික හමුදාව නෞකාව වෙත ළඟා වෙමින් තිබෙන බව ද සඳහන් කළේය.

නෞකාව වෙත හෙලිකොප්ටරයක් යැවූ බවත් අවශ්‍ය වුවහොත් තවත් පියවර ගැනීමට සූදානම් බවත් ලිතුවේනියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් සඳහන් කළේය.

055