ලොව විශාලතම දුරේක්ෂය ඉදිකි්ිරීමට කැනඩාවේ හා ඇමරිකාවේ ව්ශ්වවිද්‍යාලයන් කිහිපයක් සැරසේ. මේ ව්‍යාපෘතිය සදහා වැය වේයැයි ගණන් බලා ඇති මුදල ඇමෙරිකා ඩොලර් සිය කෝටියකි. (රුපියල් කෝටි 12700).අභ්‍යාවකාශයේ ආලෝක වර්ෂ කෝටි 130 දුරින් ඇති වස්තු පවා මේ දුරේක්ෂයෙන් නිිරීක්ෂණය කළ හැකි වනු ඇතැයි දුරේක්ෂය සැළැසුම් කර ඇති විද්‍යාඥයෝ කියති.

දැනට ඇති කිසිම දුරේක්ෂයකින් ලබාගත නොහැකි තරමේ පැහැදිලි දර්ශන මෙයින් ලබාගත හැකි වනු ඇතැයි ඔවුහු පවසති.

දුරේක්ෂය ඉදි කැර ඇත්තේ හවායි දූපත් වල පිහිටි මළ ගිනි කන්දක් මුදුණේය.මවුනා කී නම් වන මේ ගිණි කන්ද මුදුනේ දැනටමත් දුරේක්ෂ දුසිමකට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් ඉදිකර ඇත.