රුසියා ජනපති වැල්ඩැමීර් පුටින් සැලසුම් කර තිබු ප්‍රංශ සංචාරය අවලංගු කළ බව වාර්තා වෙයි. එම සංචාරයේදී රුසියා ජනපති සහ ප්‍රංශ ජනපති අතර සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබිණි.

සිරියාවේ යුද්ධය සම්බන්ධයෙන් රුසියාවට යුධ අපරාධ චෝදනා එල්ල විය හැකි බව ප්‍රංශ ජනාධිපති ප්‍රැන්සෝ හොලන්ඩ් ප්‍රකාශ කිරීම මිට හේතුවයි.සිරියා යුද ගැටළුව අන්තර්ජාතික යුධ අපරාධ අධිකරණයට ගෙන යා යුතු බවත් ප්‍රංශ ජනපති පැවසිය.

එම සංචාරයේදී තමන් එක් දිනක් පමණක් සහභාගී වන බව ප්‍රංශ ජනපති ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග රුසියාවෙන් දැඩි විරෝධයක් එල්ල විය.

රුසියාවට මිට පෙරද යුධ අපරාධ චෝදනා එල්ල වූ අතර රුසියාව එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කළේය.