තමන් භාවිතා කරන වාහනය දිරා ගිය ද නැවත නැවතත් අලුත්වැඩියා කරමින් දශක කිහිපයක් පාවිච්චි කිරීම ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල සිරිතයි. එසේ වුව ද බොහෝ රටවල වාහන අනතුරට පත්වූ විට හෝ තරමක් පරණ වූ විට ඉවත්කැර දමයි. චීනය, ජපානය, ඇමෙරිකාව, ජර්මනිය වැනි රටවල එවැනි ඉවතලන වාහන ගොඩගසන ස්ථාන රැසක් පවතී. මේ ඡායාරූප කිහිපයෙන් දැක්වෙන්නේ චීනයේ ඇති එවැනි රිය සුසානයකි.

කහ පැහැති පොලිස් රථ එක් තැනකත්, ලොරි හා කාර් එක් එක් තැන්වලත්, යතුරුපැදි තවත් තැනකත් ගොඩගසන්නේ ඒවායේ කොටස් කපා, තලා කුඩු පට්ටම් කර නැවත අමුද්‍රව්‍ය සෑදීමේ අපේක්ෂාවෙනි. වාහනයේ ඇති ප්ලාස්ටික, රබර් හා යකඩ ඔවුහු වෙන වෙනම ප්‍රයෝජනයට ගනිති.

China (2) China (3) China (4) China (5) China (6) China (7) China (8) China (9) China (10) China (11)