ජෝර්දානයේ ‘‘අබෙයිඩ් ‘‘ බැටලූ රෑනක් රැකබලා ගත් බල්ලෙකි.දිනක් අයාලේ යන බල්ලෙක් යැයි සිතා මිනිහෙක්  අබෙයිඩ්ට වෙඩි තැඹිය. අබෙයිඩ්  මළේ නැත.

අබෙයිඩ්ගේ  හිමිකරු අබෙයිඩ් සත්ත්ව රෝහලක් වෙත රැගෙන ගියද ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරය වූයේ දුක් විදිමින් ජීවත් කරවනවාට වඩා අබෙයිඩ්ව මරණයට පත්කරවීම සුදුසු බවයි.එහෙත් ජීවිතය පතා අබෙයිඩ් කරන සටන දුටු ඔවුන් අබෙයිඩ් හට ඉක්මන් ප්‍රතිකාර දීමට කටයුතු කළේය. සිව්පාවාගේ ධෛර්යය ගැන  ඔවුහු මවිතයට පත්වූහ.

 

අබෙයිඩ් සුවපත් කිරීමට වෛද්‍යවරුනට හැකි වුවද උගේ පසුපස දෙපා වල අඩපණ වීය. නැවත වරක් අබෙයිඩ් හට මරණය සුදුසුයැයි තීරණය වුවද රෝහලේ ප්‍රධානියා යෝජනා කළේ අබෙයිඩ් හටම සුවිශේෂී ‘‘රෝද පුටුවක්‘‘ නිර්මාණය කරන ලෙසටයි.මෙය අලූත් අභියෝගයක් සේ භාරගත් සේවක පිරිසද අබෙයිඩ්ට නැවත සිව්පයින් නැගී සිටීමට හැකි වන සේ රෝද පුටුවක් නිර්මාණය කළේය.

 

පරණ  සෙල්ලම් දැමිය නොහැකි වුවද අඛෙයිඩ් හොද සුවයෙන් හා සතුටින් කල් ජෝර්දානයේ රෝද පුටුවක සහය ලබන ප්‍රථම බලූරාළ වීමේ අවස්ථාවද හිමිව ඇත්තේ අබෙයිඩ්ටය.