යුක්රේන ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයන් 44 දෙනෙකුගේ නාම යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇති බව යුක්රේනයේ මැතිවරණ බලධාරීහු පැවසූහ.

වත්මන් ජනාධිපති පෙට්රෝ පොරෂෙන්කෝ මහතා සහ හිටපු අගමැති යුලියා ටිමොෂෙන්කෝ මහතා අපේක්ෂකයන් අතර ඉදිරියෙන් සිටිති.

එසේම ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍ය රංගන ශිල්පියකු වන වොලොඩිමිර් සෙලෙන්ස්කි මහතා ද ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් අතර වෙයි.

මෙම සතියේ නිකුත් කළ සමීක්ෂණයකින්   21.9%  ක් සෙලෙන්ස්කි  මහතාට සහාය දක්වන බවත්, 19.2%ක් ටිමොෂෙන්කෝ මහතාට සහය දක්වන බවත්, 14.8%ක් පොරෂෙන්කෝ  මහතාට සහය දක්වන බවත් අනාවරණය වී ඇත. 

ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් 93 දෙනා තරගය සඳහා සහභාගී වීමට උත්සාහ කර ඇති අතර බොහෝ දෙනෙකුගේ ලියාපදිංචිය ප්‍රතික්ෂේප වී ඇත.

එක් අපේක්ෂකයෙක් ගෙවිය යුතු මුදල  රුපියල් මිලියන 2.5 (ඩොලර් 90,000 ක් පමණ) වේ.

(63226)