නවත ම අඟහරු ගවේෂණ යානය අඟහරු කක්ෂයට ඇතුළුවීමට ඉතා ආසන්න බව නාසා ආයතනය පවසයි. මාවෙන් ලෙස නම්කැර ඇති මේ යානය ඉරිදා රාත්‍රී අඟහරුගේ කක්ෂයට ඇතුළුවේ යැයි විශ්වාස කරයි.

මාවෙන් මේ වනවිට පෘථිවියෙන් නික්මී මාස 10ක් ගතවී ඇති අතර සැතපුම් ලක්ෂ 440ක් ගෙවා දමා ඇත. ආදි කාලීන රතු ග්‍රහයා අද වනවිට පත්ව ඇති තත්ත්වයට පත්වූයේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදුකිරීම මේ යානයේ අපේක්ෂාවයි.

රතු ග්‍රහයාගේ වායුගෝලයේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරමින් එහි කාලගුණික තත්ත්වය, ජල ප්‍රමාණය හා යෝග්‍යතාව සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කරන ප්‍රථම අවස්ථාව වන්නේ මෙයයි

නාසා ආයතනය මගින් අඟහරු වෙත යවන මාවෙන් එහි තනිවන්නේ නැත. ඉන්දියාව අඟහරුවෙත යැවූ ප්‍රථම යානය මාවෙන් කක්ෂගතවී දින කිහිපයකට පසු එහි ළඟාවනු ඇත. මේ යානා දෙක එක්ව පර්යේෂණ කටයුතුවල නිරතවිය හැකියැයි නාසා ආයතනය පවසයි.

සති හතරකින් ස්ලයිසින් ධූම කේතුව අඟහරු ග්‍රහයාට ඉතා සමීපව ගමන්කරන බැවින් එය අධ්‍යයනය කිරිමේ දුර්ලභ අවස්ථාව ද මේ යානයට ලැබෙනු ඇතැයි නාසා ආයතනය කියයි.