මාලි රටේ කි‍්‍රයාත්මක හදිසි නීතිය ඉවත් කිරීමට එරට රජය පෙරේදා (7) තීරණය කළේය.

බටහිර අපි‍්‍රකා රටක් වන මාලි රාජ්‍යයේ මහ මැතිවරණය ලබන 28 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය. 

මේ වසර මුලදී මාලි රාජ්‍යයේ හමුදා කුමන්ත‍්‍රණයක් සිදුවිය. ඉන්පසු පිහිටුවනු ලැබුවේ අන්තර්වාර පාලනයකි.  එම හමුදා කුමන්ත‍්‍රණය සිදුවෙද්දී රටේ උතුරුදිග ප‍්‍රදේශ ඉස්ලාමීය සටන්කාමීන් විසින් අත්පත් කර ගනු ලැබුණි. ප‍්‍රංශ හමුදා මාලි රාජ්‍යයට පැමිණ එම සටන්කාමීන් පලවා හැරීමට රජයට සහා දෙයි. මාලි යනු කලක් ප‍්‍රංශයේ යටත් විජිතයක්ව පැවැති අපි‍්‍රකා රටකි.