මාලි රාජ්‍යයේ බලය ව්‍යවස්ථානුකූලව ස්ථාපිත කිරීමට එහි නායකයන් තීරණය කිරීමත් සමඟ බටහිර අපි‍්‍රකානු නායකයන් එරටට පනවා තිබූ සියලූ සම්බාධක ඉවත් කිරීමට ඊයේ(8) තීරණය කළේය. මාලි හමුදා නායකයන් සහ බටහිර අපි‍්‍රකානු ආර්ථික ප‍්‍රජාව අතර ඉකුත් සිකුරාදා(8) පැවැති සාකච්ඡාවලදී ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කිරීමට එකඟ වන බවට මාලි හමුදා නායකයන් එකඟ වූහ. එහි ප‍්‍රතිපලයක් ලෙස බටහිර අපි‍්‍රකානු රටවල් මාලි රාජ්‍යය සම්බන්ධයෙන් පනවා තිබූ සියලූ සම්බාධක ඉවත් කිරීමට තීරණය කළහ. ඉකුත් සතියේදී මාලි රටේ උද්ගත වූ අර්බුදකාරී වාතාවරණයත් සමඟ බටහිර අප‍්‍රිකානු ආර්ථික ප‍්‍රජාව එරටට සම්බාධක පැනවීය.