ද්වී පාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, මියන්මාර ජනාධිපති ත්වෙන් ස්වෙන් ඊයේ (19) ඇමෙරිකාවට පැමිණියේය.
මියන්මාර රාජ්‍ය නායකයකු ඇමෙරිකාවට පැමිණ ඇමෙරිකානු ජනපතිවරයකු හමුවන්නේ වසර 50 කට පසුවය.
ජනපති ත්වෙන් ස්වෙන්ගේ රජය හඳුන්වා දී කි‍්‍රයාත්මක කර ඇති නව දේශපාලන ප‍්‍රතිසංස්කරණ ඇමෙරිකාවේ පැසැසුමට ලක් වී ඇත. 
මියන්මාරය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ති‍්‍රක සබඳතා ආරම්භ කරමින් එරටට පනවා ඇති සම්බාධක ඉවත් කිරීමට ද ඔබාමා පරිපාලනය තීරණය කර ඇත.
ත්වෙන් ස්වෙන් ඉකුත් වසරේ දී ඇමෙරිකාවට පැමිණියේය.     ඒ, නිව්යෝක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවට සහභාගීවීමටය. මියන්මාර විපක්ෂ නායිකා සූ කී ද නිවාස අඩස්සියෙන් නිදහස් වීමෙන් පසු ඇමෙරිකාවේ සංචාරය කළාය.