ඉන්දියාවේ මුම්බායි සිට ලන්ඩන් බලා ගමන්ගත් ගුවන් යානයක මීයෙකු සිටිතියි ඇතිවූ සැකයක් හේතුවෙන් ගුවන් යානය නැවත මුම්බායි වෙත පැමිණ ඇතැයි සීඑන්එන් පුවත් සේවය වාර්ථා කරයි. යානය ගුවන් ගතවී මද වේලාවකින් ගුවන් යානය තුළ මීයෙකු දුටු බවට මගියෙකු පැමිණිලි කර ඇත.

මුම්බායිහි ගුවන් තොටුපල බලධාරීන් පවසන්නේ නැවත පැමිණි යානය පරීක්ෂා කලත් මීයෙක් සිටි බවට සළකුණක් සොයාගත නොහැකි වූ බවයි. ගුවන් යානය  නැවත මුම්බායි වෙත හරවා එවීමට තීරණය කලේ මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සලකා බවද ඔවුන් පවසයි.

යානයේ සිටි මගීන් 240දෙනා පසුව වෙනත් ගුවන් යානයකින් ලන්ඩන් වෙත යවා තිබේ.