මුහුදු ජලයේ සුළුදිය පහ කිරීම මුහුදු ජීවීන්ට යහපත් වන්නේයැයි ඇමරිකා විද්‍යාඥ පිරිසක් කියති.

මුහුදු දියේ නාමින් සිටින විට නොදැනුවත්වම සුළුදිය පහ වීම බොහෝ දෙනා අත්විඳ ඇති දෙයකි.

මෙයින් ජලය අපිරිසිදු වන්නේයැයි පැවසුණද පර්යේෂණය සිදුකර ඇති විද්‍යාඥ පිිරිස පවසන්නේ මුහුදු දියේ පරිමාව සැළැකූ විට සුළු දිය පහ කළායැයි කියා කිසිදු ආකාරයක ජල දුූෂණයක් සිදුවන්නේ නැති බවයි.

එයින් ඇත්තෙන්ම සිදුවන්නේ මුහුදු ජීවීන්ට, විශේෂයෙන්ම මුහුදු පැළෑටි වලට යහපතක් යැයි ඔවුන් කියයි.

මෙය තවදුරටත් පැහැදිලි කර දෙන ඔවුන් සුලූ දිය සමග පිට වන යූරියා මුහුදු ජලය හා එක්ව ඇමෝනියා බවට පත්වන බවද එම ඇමෝනියා මුහුදේ ජීවත්වන ශාක වර්ග වලට ඛෙහෙවින් අත්‍යාවශ්‍ය වන පෝෂකයක් බවද පවසයි.

අනෙක් අතට මුහුදු දියේ පරිමාව ක්වින්ට්‍රිලියන 350 ක් පමණ වෙද්දී (බින්දු 18 ක්) මුලූ ලෝ වැසි සියලූ දෙනා එකවර මුහුදු දියේ සුළු දිය පහ කළද එයින් මුහුදු ජලයට එක්වන්නේ ට්‍රිලියන එකකට සුලූදිය කොටස් 60 ක් වැනි සුළුදිය ප්‍රමාණයක් තරමේ කුඩා පරිමාවක් බව ඔවුන් කියයි.

මසුන් ඇතුලූ වෙනත් ජීවීන්ද මුහුදු දියේ සුළුදිය පහ කරයි. තල්මසෙකු දිනකට මුහුදට එක්කරන සුළුදිය ප්‍රමාණය ටොන් 970 ක් බව සොයාගෙන ඇත.

මෙනිසා මිනිස් අප මුහුදේ සුළුදිය පහ කළායැයි කියා වරදක්වත් වෙනසක්වත් සිදුනොවන බව පර්යේෂක පිරිස පවසයි.

මිනිස් අප ඇත්තෙන්ම සිදුකළ යුත්තේ සුළුදිය පහ කිරීමක් ගැන වද වීම නොව අන්තරායට මුහුණදී ඇති මුහුදු පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම යැයි ඔවුන් පෙන්වා දේ.