ජප කළැයි සැක කැරෙන ‘‘පොල් ගෙඩියක්‘‘ තම භාරයට ගැනීමට මාලදිවයිනේ පොලිසිය කටයුතු කර තිබේ.

පොල් ගෙඩිය තිබී ඇත්තේ මාලදිවයිනේ ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ප‍්‍රකාශ කිරීමට යොදාගැනීමට සැළැසුම් කර තිබූ පාසලක් ඉදිරියේය.

පොල් ගෙඩිය දුටු පාසලේ බළධරයෝ පොලිසියට දැනුම් දුන්හ.පොල් ගෙඩියේ අරාබි අක්ෂර වලින් වැකි සටහන් කර තිබෙන බව පොලිසිය කියයි.

මාලදිවයිනේ ජනතාව ගුරුකම් හූනියම් මන්ත‍්‍ර ජප කිරීම් ආදිය ගැන තදින්ම විශ්වාස කරති.

අකුරු සටහන් කරන ලද මේ පොල් ගෙඩිය කිසියම් යකදුරෙකු විසින් පාසල ඉදිරිපිට තබන්නට ඇතැයිද ඔහුගේ අරමුණ ඡන්ද ප‍්‍රකාශ කිරීමට එන්නවුන්ගේ මතය වෙනස් කිරීම විය හැකැයිද මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනාගේ මතයයි.