අමුතු තාලයේ පාපැදි විවාහයක් පිළිබඳව චීනයේ බෙයිජිං නුවරින් වාර්තා වේ. මානාළ යුවල 16ක් මංගල ඇඳුම් ඇඳ පාපැදි වලින් විවාහ උත්සවය පවත්වන ස්ථානය කරා ආහ.

මෙහි සෑම යුවළක්ම එක සමානය. සෑම මනාළියක්ම වේල් දමා සුදු මංගල ගවොම් ඇඳ, රතු සහ රෝස මිශ‍්‍ර මල් කළබක්ද අතැතිව පාපැදිය පිටුපස අසුනේ මනාළයා සමග පැමිණියහ. 

මෙලෙස එල්ලා වැටෙන ගවුමක් ඇඳ සිටින මානාළිය රැගෙන පාපැදිය පැදගෙන යාම අමාරු කාර්යක් වූ බව මනාළයෝ පවසති.

මෙම මංගල්‍ය මෙලෙස පැවැත්වූ හේතුව තවමත් අනාවරණය වී නැති අතර මෙම මනාළියෝත් මනාළයෝත් උපාධිධරයෝය.දුෂ්කර ගම්මාන වල ස්වේච්ඡා සේවයේ යෙදෙන්නෝය.