අසාමාන්‍ය ලෙස උත්පාදනය වී ඇති ග්‍රහ මණ්ඩලයක් විද්‍යාඥයන්ගේ අවධානය දිනා ගැනීමට සමත්ව ඇත.

තරුවක් හා එක් ග්‍රහලොවක් පමණක් පිහිටන මෙම ග්‍රහ මණAඩලයේ උපත සිදුව ඇත්තේ සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාස කළ පරිදි සෞරග්‍රහ මණ්ඩල ඇතිවීමේ ක්‍රියාවලියෙන් බව විද්‍යාඥයන් පවසයි.

දැනට පවතින එක් මතයක් වනAනේ තරුවක උත්පාදනය සිදුවූ සමගම ග්‍රහලෝකද ඇතිවීම ආරම්භ වන බවයි. තරුව අවට ඇති ගෑස් හා පාෂාණ තරුවේ ගුරුත්ව බලයට හසුව වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ ඒකරාශී වීමෙන් ග්‍රහලෝකයක් ඇතිවනAනේයැයි විශ්වාස කෙර. තවත් මතයක් වන්නේ අභ්‍යාවකාශයේ ඇති පාෂාණයන් එකිනෙක හා ගැටී ග්‍රහලෝක නිර්මාණය වන බවයි.

නමුත් මෙහිදී තරුව හා ග්‍රහලෝකය වෙන වෙනම ඇතිවූවන් බවට සැක කෙරේ.බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා තරම් 11 ගුණයක් පමණ බර වෙතියි සැළැකෙන මෙම ග්‍රහයා පෘථීවියේ සිට සූර්යයාට ඇති දුර මෙන් 650 ගුණයක දුරකින් තරුව වටා භ්‍රමණය වෙමින් පවතින්නේයැයි සොයාගෙන තිබේ.

ග්‍රහලොව තවදුරටත් අධ්‍යනය කිරීමෙන් මෙසේ ග්‍රහ මණඩලයක් නිර්මාණය වූවේ කෙසේදැයි වඩාත් හොදින් අනාවරණය කර ගනු හැකි වේයැයි

විද්‍යාඥයින් විශ්වාස කරයි.