මාසයකට ආසන්න කාලයක් බ‍්‍රසීල රජයට එරෙහිව පැවැති උද්ඝෝෂණවලින් අනතුරුව එරට දේශපාලන ප‍්‍රතිසංස්කරණ රැසක් සිදු කිරීමට පියවරගෙන ඇත.
බ‍්‍රසීල ජනාධිපතිනී ඩිල්මා රූසොෆ්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් පාලන රජය මෙම නව ප‍්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව බ‍්‍රසීල මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි.
එම ප‍්‍රතිසංස්කරණවල ප‍්‍රථම පියවර යටතේ එරට මගී ප‍්‍රවාහන කටයුතු වෙනුවෙන් ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියන 25 ක් වෙන් කිරීමට බ‍්‍රසීල ජනාධිපතිනිය යෝජනා කර ඇතැයි ද වාර්තා වේ.