මගීන් 300ක් පටවාගෙන පියාසර කරමින් තිබූ බොයිං 777 ගුවන් යානයක් හිටි හැටියේ අඩි 5000ක් පහළට වැටීමට නියමුවන්ගේ නොසැලකිල්ල ද යන්න ගැන පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කැර ඇතැයි ඉන්දියාවේ මුම්බායි සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසයි.

මුම්බායි සිට බ්‍රසල්ස් නගරය දක්වා ගමන් කරමින් තිබූ යානය තුර්කියට ඉහළින් පියාසර කරමින් තිබිය දී ප්‍රධාන නියමුවා නින්දේ පසුවූවේය. ඒ අතර හදිසියේම යානය අඩි 5000ක් පහළට  වැටිණි. එයට හේතුව සහාය නියමුවා ද අඩ නින්දේ පසුවීම යැයි මතුවූ සැකයක් හේතුවෙන් මෙලෙස පරීක්ෂණ ආරම්භකැර තිබේ.

සහාය නියමුවා බලධාරින්ට පවසා ඇත්තේ ඒ අවස්ථාවේ තමන් කාර්ය බහුලව සිටි හෙයින් ගුවන් යානයේ වූ වෙනස ගැන අවබෝධයක් නොතිබූ බවයි.

අඩි 34000 ක් ඉහළින් ගමන් කළ යුතු යානය පහළට වැටුණේ ඇයිද යන්න ගැන විමසීමට  ඇන්කරා හි  ගුවන් ගමන් පාලක විසින් යානයට හදිසි ඇමතුමක් ලබාදෙන තුරු එවැනි පහළට වැටීමක් ගැන නියමුවන් දැන සිට නැත.

මේ යානා තුර්කියට ඉහළින් පියාසර කරන්නේ ඉරාකයේ හා යුක්රේනයේ යුද ගැටුම් පවතින ප්‍රදේශ මගහැර යමිනි.

මේ සිදුවිම ගැන ගුවන් ගමන් පාලක නියමුවන්ට ඇමතුමක් දී ඇත්තේ යානය පාලනයකින් තොරව ගමන් කරන බවට ලැබුණු නිර්නාමික ඇමතුමක් හේතුවෙනි. එම ඇමතුමත් සමග ක්‍රියාත්මක වූ ගුවන් ගමන් පාලක යානය වහාම අඩි 32000ක් ඉහළට ලෙස දැනුම් දී තිබේ. කලබලයට පත් සහාය නියමුවා ඒ අවස්ථාවේ දී ප්‍රධාන නියමුවා නින්දෙන් අවදිකැර ඇත.

මුම්බායි සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පරික්ෂණ නිමවෙන තෙක් නියමුවාගේ සහ සහාය නියමුවා සේවය තාවකාලිකව අත් හිටුවා ඇත. අන්තර්ජාතික ගුවන් සේවා නියමයන්ට අනුව ලෝකයේ දීර්ඝ ගුවන් ගමන් වල යෙදිද්දී ගුවන් නියමුවාට තම ගුවන් නියමු කුටියේ දි කෙටි නින්දක් ලබා ගැනීමට බාධාවක් නොමැත. එවැනි නින්දක යෙදෙන අවස්ථාවක සහය නියමුවා යානයේ ගමන් මාර්ගය හා හැසිරීම් ස්වභාවය ගැන අවබෝධයෙන් සිටිය යුතුය.

Jet 1