බෙංගාල බොක්කේ ඇතිවී තිබෙන කුණාටු සහිත තත්ත්වයක් හේතුවෙන් මුහුදුගොස් තිබූ ටෝලර් යාත්‍රා 40ක ධීවරයන් 640 දෙනකු අතුරුදන්ව ඇතැයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තාකරයි. මුහුදු බත් වූ ටෝලර් යාත්‍රා දෙකක සිටි ධීවරයන් 32ක් අතරින් 25 දෙනකු බේරාගැනීමට හැකිවූ බව ද ඉන්දීය බලධාරීන් පවසයි. අනෙක් යාත්‍රාවලට පණිවිඩ ලබා දීමට ගන්නා උත්සාහයන් පවා මේ වනවිට ව්‍යර්ථව ඇත. බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව පවතින වැසි සහිත කුණාටු තත්ත්වය හේතුවෙන් එම යාත්‍රා ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම ද අපහසු වී ඇත. 

Fig1_resubmitted