අපරාධ කරුවන් අල්ලා ගැනීම සදහා පොලීසියට පාවිච්චි කළ හැකි  හඩක් නිකුත් නොවන බයිසිකලයක් නිපදවීමට නැගෙනහිර කැලිෆෝර්නියාවේ සීරෝ මෝටර් සයිකලස් නම් සමාගම සමත්ව ඇත.

මෙහි උපරිම වේගය පැයට කිලෝ මීටර 158 කි.

සීරෝ මෝටර් සයිකල්ස් මින් පෙර බයිසිකල් නිපදවා ඇත්තේ පෞද්ගලික පාවිච්චිය සඳහාය. ඔවුන් පොලිස් බළකාය සඳහා මෙවැනි බයිසිකලයක් නිපදවූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

විදෙස් මාධ්‍ය පවසන්නේ ලොස් ඇන්ජලිස්හි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව දැනටමත් මෙම විදුලි මොටර් සයිකල් තම නිලධාරින්ට ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි.

සීරෝ මොටර් සියකල් සමාගමේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිලධාරි පවසන්නේ මෙම සයිකල් වල ඇති හඩ නිකුත් නොවන නිශ්ශබ්ද බව හා රහස් බව යන විශේෂිත ලක්ෂණ හේතුවෙන් පොලීසිය හා හමුදා නිලධාරින්ට මෙම සයිකල් රාජකාරිය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන බවයි.

bike 3