ඉස්ලාමීය ෂරියා නීතියට පටහැනි අයුරින් ප‍්‍රසිද්ධියේ මධුවිත තොළ ගෑ ඉරාන ජාතිකයන් තිදෙනකුට මරණ දඬුවම් නියම කිරීමට එරට අධිකරණයක් ඊයේ (25)  තීරණය කළේය. එම ඉරාන ජාතිකයන් තිදෙනා මීට පෙර අවස්ථා දෙකකදී මධුවිත පානය කළැයි වයඹදිග ඉරානයේ කොරසාන් ඊ රසාවී ප‍්‍රාන්ත අධිකරණය හමුවේ වරදකරුවන් වී ඇත. අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථා දෙකේදීම විනිසුරුවරයා අවවාද කර ඔවුන් නිදහස් කර ඇති බවත් ඉරාන පුවත් සේවා වාර්තා කරයි.