ප‍්‍රංශ නව ජනපති ෆ‍්‍රන්සුවා  ඕලන්ද්, එරට නව අගමැතිවරයා ලෙස හිටපු ජර්මන් ගුරුවරයකු ද වන ජෝන් මාක් අයුරෝල් පත් කළේය. පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරයකු වන අයුරෝල් ජනපති  ඕපන්ද්ගේ සමීපතම මිතුරකු ද වෙයි. අයුරෝල් ඊයේ (17) හිටපු ප‍්‍රංශ ජනපති නිකලස් සාර්කෝසි විසින් අගමැති ධුරයට පත් කරනු ලැබ සිටි ෆ‍්‍රන්සුවා ෆිලොන්ට සුබ පතා සිය රාජකාරී ආරම්භ කළේය. නව අගමැති අයුරෝල් (දකුණේ) හිටපු අගමැති ෆිලොන්ට සුබපතමින්