තමන්ට පහර පිට පහර එල්ල කරමින් සිටි වළසෙකු තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයේ ‘‘රින්ග් ටෝන්‘‘ නාදයට බියවී පළා ගිය බව රුසියා ජාතික මසුන් මරන්නෙක් පවසයි.

‘‘රින්ග් ටෝනයට‘‘ දමා තිබී ඇත්තේ පොප් ගායක ජස්ටින් බීබර්ගේ ගීතයකි.

බරපතල තුවාළ ලබා සිටි ඉගෝර් වොරොස්හ්බිට්සින් ඔහුගේ මිතුරන් මැදහත්වී රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත.

වළසාගේ නිය පදුරුවලට ගොදුරුව ඇති ඔහුගේ ඇග පුරා ගැඹුරු තුවාළයන්ය.

මරණය අත ළග යැයි තමන් විශ්වාසයෙන් සිටි බව ඔහු කියයි.

එක්වනම තම ජංගම දුරකථනය නාද වන්නට ගත් බවත් තැතිගැන්මට පත්වූ බවක් පෙන්වූ වළසා පළා ගිය බවත් ඔහු පවසයි.

වනජීවී විශේෂඥයින් පවසන්නේ රින්ග්ටෝන් නාදය එක්වනම කණ වැකීම නිසා වළසා බියපත් වන්නට ඇති බවයි.

ජස්ටින් බීබර්ගේ ගීතයක් රින්ග් ටෝනයට දමා තිබුණි යැයි මාධ්‍ය වාර්තා වල සදහන්ව තිබීමෙන් එය මුල් කරගෙන පොප් ගායකයාට අපහාසාත්මක කතා ගෙතීමටද ඇතැම්හු කටයුතු කර තිබිණ.